Author = vali, jafar
A fast and simple method for modeling of oil swelling in Co2 injection

Volume 1, Issue 2, November 2011, Pages 39-46

10.22059/jgeope.2011.23282

jafar vali; Ezatallah Kazemzadeh; Hessam Aloki Bakhtiari; Morteza Khodabakhshi; Mohammad Reza Esfahani


Empirical correlation for porosity deduction from X-ray computed tomography (CT)

Volume 1, Issue 2, November 2011, Pages 47-54

10.22059/jgeope.2011.23283

Kazem Saadat; Hossain Rahimpour-Bonab; Mohammad Reza Esfahani; jafar vali